Volem ser el vostre proveïdor referent en instal·lacions de protecció i en solucions innovadores

Nova Fruticultura S.L.

Novafrut neix l’agost del 2002 amb l’objectiu d’innovar en la utilització de xarxes tècniques per a la protecció directa.

Després de més de 20 anys d’experiència, volem continuar sent el vostre proveïdor referent per al vostre projecte de protecció. Us oferim la vostra solució personalitzada i els materials més innovadors per al vostre negoci.

Àmbits de protecció

Fructicultura

Som especialistes en la protecció de fruiters.
Més info

Vinyes

Disposem de pals, filferros, àncores i tots els complements.
Més info

Vinyes

Horta

Solucions innovadores per a horta, proteccions i hivernacles
Més info

Horta

Industria

Disposem de totes les solucions de protecció mitjançant xarxes per a les diferents indústries.
Més info

Industria

Solucions

Emparrats

Faciliten el creixement de les plantes i la subjecció segura de la collita.
Més info

Antipedregada

Us oferim una protecció directa de la calamarsa amb diferents sistemes.
Més info

Antinsectes

Evitem el pas dels insectes que el preocupen mitjançant les malles.
Més info

Antipluja

Evitem la pluja mitjançant plàstics tècnics i malles concebudes per evitar el pas de l’aigua.
Més info