Caravanes

Les empreses de pàrquings de caravanes tenen amb Novafrut una solució per donar valor afegit al seu negoci. La cobertura amb antipedregada i ombreig de les caravanes pot ser valorat per aquestes empreses de manera que rendibilitzi sobradament aquesta inversió.

Una caravana sota una protecció de Novafrut es conservarà millor que a l’aire lliure i amb la seguretat que cap calamarsa important la pugui fer malbé.

Solucions

Antipedregada

Novafrut sap bé quines solucions donar per a cada client, cultiu i situació.
Més info

Ombreig

Totes les xarxes, malles i plàstics utilitzades a les nostres instal·lacions tenen un cert grau d'ombreig.
Més info

Tallavents i antiderives

Els paravents realitzats per Novafrut són molt eficaços perquè són flexibles i actuen en tots dos sentits.
Més info

Tancaments

Novafrut s'ha especialitzat en la venda de materials per a tanques i la seva instal·lació.
Més info