Activitats públiques

Per a les activitats de públic a l’aire lliure organitzades per organismes públics com els ajuntaments poden ser protegides del sol, del vent o de les pedregades. Una cobertura d’ombreig pot fer les tres funcions alhora. Ens adaptem als espais a cobrir: carrers, places o espais oberts.

Actividades públicas

Solucions

Ombreig

Totes les xarxes, malles i plàstics utilitzades a les nostres instal·lacions tenen un cert grau d'ombreig.
Més info

Tallavents i antiderives

Els paravents realitzats per Novafrut són molt eficaços perquè són flexibles i actuen en tots dos sentits.
Més info

Tancaments

Novafrut s'ha especialitzat en la venda de materials per a tanques i la seva instal·lació.
Més info