Entitats esportives

Tenim solucions per a la protecció dels esdeveniments organitzats per entitats esportives: tanques de senyalització per a carreres de vehicles, xarxes per evitar sortides de pilotes, xarxes per a paintball, etc.

Disposem de qualsevol xarxa esportiva i, si cal, realitzem el seu muntatge. Tenim una gamma molt àmplia de xarxes esportives i disposem de les xarxes de seguretat necessàries per protegir els diferents esports.

Solucions

Ombreig

Totes les xarxes, malles i plàstics utilitzades a les nostres instal·lacions tenen un cert grau d'ombreig.
Més info

Tallavents i antiderives

Els paravents realitzats per Novafrut són molt eficaços perquè són flexibles i actuen en tots dos sentits.
Més info

Tancaments

Novafrut s'ha especialitzat en la venda de materials per a tanques i la seva instal·lació.
Més info

Xarxes esportives

Les xarxes esportives que us oferim són xarxes molt tècniques i evolucionades.
Més info