Cirerers – Pruneres

Els cultius de cirerers i pruneres són molt sensibles als agents atmosfèrics com el vent o la pluja. La seva fruita pot patir danys per fregaments, pel cracking de la seva epidermis o infeccions per fongs que es mostren durant la conservació posterior a la collita.

Per evitar-ho, Novafrut ha estat la primera empresa que ha muntat sistemes antipluja a Espanya. Des de llavors, les cobertures han evolucionat molt, adaptant-les a cada situació i varietat de fruita.

Poden ser cobertures amb només una xarxa antipedregada o combinades amb teles o plàstics antipluja.

Les teles antipluja formades per teixits molt compactes permeten la ventilació mentre dura la protecció i resisteixen molt bé els cops de vent.

Disposem de sistemes de cobertura fixa mitjançant plàstics multicapa que permeten una maduració perfecta i una pèrdua mínima de sucres. I també hem estat pioners a la instal·lació de sistemes mòbils que només protegeixen de la pluja el dia que ho necessitem perquè disposen d’un sistema mecànic de recollida ràpida de la cobertura.

El nostre objectiu és no perdre cap característica agronòmica de la fruita: els sucres, la duresa i la bona conservació per poder ser transportades i comercialitzades amb tota la seva qualitat inicial.

Solucions

Emparrats

Els cultius que requereixen una sustentació per a planta han d'emparrar-se de forma correcta.
Més info

Antipedregada

Novafrut sap bé quines solucions donar per a cada client, cultiu i situació.
Més info

Antinsectes

Una instal·lació antinsectes requereix una xarxa adequada per a cada tipus d'insecte.
Més info

antipluja

Evitem així l'esquerdat de la fruita o la podridura en post-collita.
Més info

Antiocells

Novafrut instal·la i comercialitza xarxes adaptades a cada tipus d'ocell.
Més info

Tela reflectant

Som pioners en la instal·lació de xarxes de terra que reflecteixen la llum rebuda.
Més info

Teles antiherba

Tots els cultius són aptes per adaptar teles antiherba i evitar l'ús d'herbicides.
Més info

Tallavents i antiderives

Els paravents realitzats per Novafrut són molt eficaços perquè són flexibles i actuen en tots dos sentits.
Més info

Tancaments

Novafrut s'ha especialitzat en la venda de materials per a tanques i la seva instal·lació.
Més info

Estufes antigelada

Per a gelades on calgui aportació de calor, Novafrut disposa d'estufes antigelada Wiesel.
Més info

Assegurança

Innovador i única assegurança multirisc privat de danys en instal·lacions de xarxes anticalamarsada.
Més info