Fruits vermells

Els fruits vermells, tant els gerds, mores o nabius, han de ser protegits de la calamarsa, del vent i de la pluja. Les nostres instal·lacions permeten combinar aquestes proteccions adaptant-les als diferents marcs de plantació d’aquests cultius.

Dissenyem també els emparrats adequats a cada cultiu per facilitar la collita.

Solen ser instal·lacions tancades per a insectes com la mosca de la fruita i per als ocells. Generalment es realitza una instal·lació antipedregada combinada amb un antipluja però també tenim la solució d’antipluja amb acabat antipedregada que permet, amb una sola instal·lació, realitzar les dues proteccions de forma més eficient.

A més, el sistema permet la ventilació necessària per assecar el fruit durant la collita.

Solucions

Emparrats

Els cultius que requereixen una sustentació per a planta han d'emparrar-se de forma correcta.
Més info

Antipedregada

Novafrut sap bé quines solucions donar per a cada client, cultiu i situació.
Més info

Antinsectes

Una instal·lació antinsectes requereix una xarxa adequada per a cada tipus d'insecte.
Més info

antipluja

Evitem així l'esquerdat de la fruita o la podridura en post-collita.
Més info

Antiocells

Novafrut instal·la i comercialitza xarxes adaptades a cada tipus d'ocell.
Més info

Tela reflectant

Som pioners en la instal·lació de xarxes de terra que reflecteixen la llum rebuda.
Més info

Teles antiherba

Tots els cultius són aptes per adaptar teles antiherba i evitar l'ús d'herbicides.
Més info

Tallavents i antiderives

Els paravents realitzats per Novafrut són molt eficaços perquè són flexibles i actuen en tots dos sentits.
Més info

Tancaments

Novafrut s'ha especialitzat en la venda de materials per a tanques i la seva instal·lació.
Més info

Protecció d'embassaments

Novafrut s'ha especialitzat en la protecció de basses d'aigua per a reg.
Més info

Assegurança

Innovador i única assegurança multirisc privat de danys en instal·lacions de xarxes anticalamarsada.
Més info