Bestiar

El bestiar a l’aire lliure (pollastres, porcs, etc.) requereix tancaments adequats, però també espais ombrejats per al seu descans. Novafrut realitza diferents sistemes d’ombreig adaptats a cada situació procurant que resisteixin els vents de la zona i preparant-los per evacuar la calamarsa en cas que sigui necessari.

Solucions

Ombreig

Totes les xarxes, malles i plàstics utilitzades a les nostres instal·lacions tenen un cert grau d'ombreig.
Més info

Tallavents i antiderives

Els paravents realitzats per Novafrut són molt eficaços perquè són flexibles i actuen en tots dos sentits.
Més info

Tancaments

Novafrut s'ha especialitzat en la venda de materials per a tanques i la seva instal·lació.
Més info

Protecció d'embassaments

Novafrut s'ha especialitzat en la protecció de basses d'aigua per a reg.
Més info