Cargols

Les granges de cargols desenvolupades per Novafrut es caracteritzen per evitar l’entrada d’ocells i rates i per donar l’ombreig necessari, tant a l’estiu com a l’hivern. Disposem de les teles antifuga adequades. Dissenyem també la distribució interior i proveïm els complements necessaris per a la seva protecció.

Solucions

Antipedregada

Novafrut sap bé quines solucions donar per a cada client, cultiu i situació.
Més info

Ombreig

Totes les xarxes, malles i plàstics utilitzades a les nostres instal·lacions tenen un cert grau d'ombreig.
Més info

Antiocells

Novafrut instal·la i comercialitza xarxes adaptades a cada tipus d'ocell.
Més info

Tallavents i antiderives

Els paravents realitzats per Novafrut són molt eficaços perquè són flexibles i actuen en tots dos sentits.
Més info

Tancaments

Novafrut s'ha especialitzat en la venda de materials per a tanques i la seva instal·lació.
Més info

Protecció d'embassaments

Novafrut s'ha especialitzat en la protecció de basses d'aigua per a reg.
Més info