Horta

Els productors d’horta disposen amb Novafrut d’una solució innovadora que substitueix els hivernacles per estructures ideals per sostenir la producció i amb un fàcil accés a les seves xarxes o malles.

Productes

Horta en general

Cobertura amb xarxes antinsectes, amb un just grau d'ombreig.
Més info

Hivernacles

Un paravent lateral pot ajudar a mantenir l'estabilitat de l'hivernacle.
Més info