Col·lectors antipol·lució d’aigües pluvials

Disposem de xarxes preparades per instal·lar-se als col·lectors pluvials i així retenir els residus acumulats en espais oberts com aparcaments. Aquestes xarxes acumulen els residus que no han d’arribar a les sèquies i en permeten el buidatge i la reutilització.

Colectores de aguas pluviales

Solucions

Xarxes especials

Innovem amb xarxes especials per a tots els sectors.
Més info