Servei de manteniment

Si ho requereix, disposeu d’un manteniment anual de la vostra instal·lació mitjançant les nostres empreses de muntatge. Consisteix en el control del tensat del cablejat de la seva instal·lació, control dels elements de fixació i reparació de possibles trencaments.

També oferim l’anàlisi de l’estat d’envelliment de la xarxa per calcular la vida útil restant i preveure’n el recanvi de manera encertada.

Servicio de mantenimiento