Antinsectes

La instal·lació antinsectes que us oferim posseeix la xarxa adequada per a cada tipus d’insecte: mida de la malla, gruix del fil, coloració, ombreig, difusió de la llum, etc. Les proteccions antinsectes Novafrut tenen tots els elements necessaris: són hermètiques, tenen portes segures d’accés, resisteixen els embats del vent, suporten la calamarsa i/o la descarreguen. Són manejables pel pagès per poder obrir o tancar a voluntat sense que requereixi un gran esforç. Són instal·lacions pensades perquè siguin eficients i segures. Els pals o pilars poden ser de fusta, ferro o formigó i es poden combinar amb tota mena de mecanismes que ho automatitzin, donant al client més avantatges i possibilitats que si fos un hivernacle.

Àmbits de protecció

Fructicultura

Pomers/ Pereres

Els fruiters de llavor tenen una epidermis molt delicada.
Més info

Presseguers i similars

La protecció dels fruiters de pinyol es basa en sistemes antipedregada principalment.
Més info

Cirerers/
Pruners

Els cultius de cirerer i prunera són molt sensibles als agents atmosfèrics.
Més info

Kiwi

Disposem de materials adequats per a cada varietat.
Més info

Cítrics

Oferim cobertures amb la suficient resistència per suportar forts vents.
Més info

Fruits vermells

Els fruits vermells han de ser protegits de la calamarsada, del vent i de la pluja.
Més info

Fruita tropical

Disposem d'instal·lacions adaptades que permeten obtenir resultats dels diferents fruits tropicals a les zones triades.
Més info

Figueres

Els alts rendiments obtinguts requereixen sistemes fàcils de collita.
Més info

Vinya

Raïm de taula

Novafrut ha desenvolupat sistemes antipedregada que permeten combinar amb diferents emparrats.
Més info

Horta

Horta en general

Cobertura amb xarxes antinsectes, amb un just grau d'ombreig.
Més info

Cultius herbacis / Oleaginoses

Oleaginoses

Tenim els materials per a l'obtenció de llavors d'oleaginoses.
Més info

Vivers/Ornamental/Garden

VIVERS/
ornamentals/
gardens

Seguretat de conservar la seva inversió enfront de calamarsa, ventada...
Més info

Indústries / Comerços

Agrivoltaica

Disposem de xarxes preparades per instal·lar-se als col·lectors pluvials.
Més info