Antiocells

Evitar l’accés dels ocells ha esdevingut una necessitat en tots els cultius a l’aire lliure, edificis públics, fàbriques, comerços i zones privades.

Novafrut instal·la i comercialitza xarxes adaptades a cada tipus d’ocell per evitar-ne l’entrada. Són xarxes teixides o nuades d’alta qualitat.

Àmbits de protecció

Fructicultura

Cirerers/
Pruners

Els cultius de cirerer i prunera són molt sensibles als agents atmosfèrics.
Més info

Fruits vermells

Els fruits vermells han de ser protegits de la calamarsada, del vent i de la pluja.
Més info

Figueres

Els alts rendiments obtinguts requereixen sistemes fàcils de collita.
Més info

Fruits secs

Proteccions antipedregada que eviten la seva caiguda abans d'hora.
Més info

Vinya

Raïm de vinificació

Disposem d’un ampli catàleg de materials per protegir les seves vinyes.
Més info

Raïm de taula

Novafrut ha desenvolupat sistemes antipredregada que permet combinar amb diferents emparrats.
Més info

Horta

Horta en general

Cobertura amb xarxes antinsectes, amb un just grau d'ombreig.
Més info

Cultius herbacis / Oleaginoses

Cànem

El cultiu del cànem requereix de proteccions davant de les adversitats climàtiques.
Més info

Oleaginoses

Tenim els materials per a l'obtenció de llavors d'oleaginoses.
Més info

Granja i piscifactoria

Aus i cinegètica

Realitzem voladeres d'aus per a ramaders, particulars o per a ús cinegètic.
Més info

Piscifactories

Les nostres instal·lacions són segures i hermètiques. Amb accessos ràpids per als camions i per a les persones.
Més info

Cargols

Les granges de cargols desenvolupades per Novafrut es caracteritzen per evitar l'entrada d'ocells.
Més info

Indústries / Comerços

Indústries

Paravents per evitar l'efecte del vent sobre un estoc a l'aire lliure.
Més info

Hotels / Restaurants / Càmpings

Pel canal HORECA realitzem instal·lacions de protecció amb xarxes.
Més info

Agrivoltaica

Disposem de xarxes preparades per instal·lar-se als col·lectors pluvials.
Més info