Antipluja

La necessitat d’obtenir màximes qualitats amb els fruits recol·lectats ha portat a protegir-los de les pluges tan perjudicials que arriben cap a la última hora. Evitem així l’esquerdat de la fruita (cirera, pruna, poma Fuji) o la podridura en postcollita (fruits vermells). Són les instal·lacions més tecnificades i les que requereixen més seguretat davant del vent, el seu principal enemic. Novafrut ha estat pioner en aquestes instal·lacions i ha desenvolupat sistemes per a films o xarxes fixes, mòbils o en monofila. El nostre sistema fix resisteix perfectament a les tempestes i el sistema mòbil permet el plegat i el desplegat de grans superfícies en minuts. Els cultius que ho requereixin poden també cobrir-se mitjançant combinacions d’antipluja amb antipedregada o antinsectes en formats de fila a fila (monofil·les).

Àmbits de protecció

Fructicultura

Pomers/ Pereres

Els fruiters de llavor tenen una epidermis molt delicada.
Més info

Cirerers/
Pruners

Els cultius de cirerer i prunera són molt sensibles als agents atmosfèrics.
Més info

Kiwi

Disposem de materials adequats per a cada varietat.
Més info

Fruits vermells

Els fruits vermells han de ser protegits de la calamarsada, del vent i de la pluja.
Més info

Figueres

Els alts rendiments obtinguts requereixen sistemes fàcils de collita.
Més info

Vinyes

Raïm de taula

Novafrut ha desenvolupat sistemes antipredregada que permet combinar amb diferents emparrats.
Més info

Horta

Horta en general

Cobertura amb xarxes antinsectes, amb un just grau d'ombreig.
Més info

Cultius herbacis / Oleaginoses

Cànem

El cultiu del cànem requereix de proteccions davant de les adversitats climàtiques.
Més info

Vivers/Ornamental/Garden

VIVERS/
ornamentals/
gardens

Seguretat de conservar la seva inversió enfront de calamarsa, ventada...
Més info

Indústries / Comerços

Agrivoltaica

Disposem de xarxes preparades per instal·lar-se als col·lectors pluvials.
Més info