Assegurança

Innovador i única assegurança multirisc privada de danys en instal·lacions de xarxes antipedregada en explotacions fructícoles, hortícoles i ornamentals. Cobreix les garanties d’incendi, acció de l’aigua, fenòmens atmosfèrics i riscos complementaris.

La franquícia establerta va en funció de les característiques tècniques de la instal·lació assegurada.

Seguro

Àmbits de protecció

Fructicultura

Pomers/ Pereres

Pomers/ Pereres

Els fruiters de llavor tenen una epidermis molt delicada.
Més info

Presseguers i similars

Presseguers i similars

La protecció dels fruiters de pinyol es basa en sistemes antipedregada principalment.
Més info

Cirerers/
Pruners

Cirerers/
Pruners

Els cultius de cirerer i prunera són molt sensibles als agents atmosfèrics.
Més info

Kiwi

Kiwi

Disposem de materials adequats per a cada varietat.
Més info

Cítrics

Cítrics

Oferim cobertures amb la suficient resistència per suportar forts vents.
Més info

Fruits vermells

Fruits vermells

Els fruits vermells han de ser protegits de la calamarsada, del vent i de la pluja.
Més info

Fruita tropical

Fruita tropical

Disposem d'instal·lacions adaptades que permeten obtenir resultats dels diferents fruits tropicals a les zones triades.
Més info

Magraners

Magraners

Per mantenir la qualitat, és necessària una protecció contra una calamarsada.
Més info

Figueres

Figueres

Els alts rendiments obtinguts requereixen sistemes fàcils de collita.
Més info

Fruits secs

Fruits secs

Proteccions antipedregada que eviten la seva caiguda abans d'hora.
Més info

Vinya

Raïm de taula

Raïm de taula

Novafrut ha desenvolupat sistemes antipredregada que permet combinar amb diferents emparrats.
Més info

Horta

Horta en general

Horta en general

Cobertura amb xarxes antinsectes, amb un just grau d'ombreig.
Més info

Hivernacles

Hivernacles

Un paravent lateral pot ajudar a mantenir l'estabilitat de l'hivernacle.
Més info

Cultius herbacis / Oleaginoses

Cànem

Cànem

El cultiu del cànem requereix de proteccions davant de les adversitats climàtiques.
Més info

Vivers/Ornamentals/Garden

Vivers/
ornamentals/
gardens

Vivers/
ornamentals/
gardens

Seguretat de conservar la seva inversió enfront de calamarsa, ventada...
Més info