Emparrats

Els cultius que requereixen una sustentació per a la planta i per a la seva producció, han d’emparrar-se de forma correcta per facilitar la collita i dirigir el creixement segons convingui. Pot ser que es requereixi només el sistema d’emparrat que consisteix en pals i filferros. No obstant això, molts clients aprofiten els pilars del seu emparrat per realitzar una instal·lació més alta on col·locar les xarxes de protecció: antipedregada, ombreig, climàtica, antinsectes o antipluja.

Novafrut li dimensiona l’emparrat necessari per poder suportar el pes previst i us aconsella el marc de plantació ideal per a una protecció del seu cultiu.

Àmbits de protecció

Fructicultura

Pomers/ Pereres

Els fruiters de llavor tenen una epidermis molt delicada.
Més info

Presseguers i similars

La protecció dels fruiters de pinyol es basa en sistemes antipedregada principalment.
Més info

Cirerers/
Pruners

Els cultius de cirerer i prunera són molt sensibles als agents atmosfèrics.
Més info

Kiwi

Disposem de materials adequats per a cada varietat.
Més info

Cítrics

Oferim cobertures amb la suficient resistència per suportar forts vents.
Més info

Fruits vermells

Els fruits vermells han de ser protegits de la calamarsada, del vent i de la pluja.
Més info

Magraners

Per mantenir la qualitat, és necessària una protecció contra una calamarsada.
Més info

Figueres

Els alts rendiments obtinguts requereixen sistemes fàcils de collita.
Més info

Fruits secs

Proteccions antipedregada que eviten la seva caiguda abans d'hora.
Més info

Vinyes

Raïm de vinificació

Disposem d’un ampli catàleg de materials per protegir les seves vinyes.
Més info

Raïm de taula

Novafrut ha desenvolupat sistemes antipedregada que permeten combinar amb diferents emparrats.
Més info

Horta

Horta en general

Cobertura amb xarxes antinsectes, amb un just grau d'ombreig.
Més info

Cultius herbacis / Oleaginoses

Llúpol

Novafrut realitza emparrats molt tècnics, segurs i eficients.
Més info

VIVERS / Ornamental / Garden

VIVERS/
ornamentals/
gardens

Seguretat de conservar la seva inversió enfront de calamarsa, ventada...
Més info