Estufes antigelada

Per a gelades on calgui aportació de calor, Novafrut disposa d’estufes antigelada Wiesel. Es col·loquen al centre dels carrers dels cultius a protegir i són molt fàcils d’encendre, regular i mantenir. Funcionen amb briquetes de fusta d’alt poder calorífic que Novafrut també proporciona.

És un avantatge que, durant la resta de l’any les estufes poden romandre emmagatzemades al mateix camp, fixades als pals de la instal·lació d’emparrat.

Àmbits de protecció

Fructicultura

Pomers/ Pereres

Els fruiters de llavor tenen una epidermis molt delicada.
Més info

Presseguers i similars

La protecció dels fruiters de pinyol es basa en sistemes antipedregada principalment.
Més info

Cirerers/
Pruners

Els cultius de cirerer i prunera són molt sensibles als agents atmosfèrics.
Més info

Kiwi

Disposem de materials adequats per a cada varietat.
Més info

Cítrics

Oferim cobertures amb la suficient resistència per suportar forts vents.
Més info

Fruita tropical

Disposem d'instal·lacions adaptades que permeten obtenir resultats dels diferents fruits tropicals a les zones triades.
Més info

Vinya

Raïm de vinificació

Disposem d’un ampli catàleg de materials per protegir les seves vinyes.
Més info

Raïm de taula

Novafrut ha desenvolupat sistemes antipredregada que permet combinar amb diferents emparrats.
Més info

Horta

Horta en general

Cobertura amb xarxes antinsectes, amb un just grau d'ombreig.
Més info