Protecció d’embassaments

Novafrut s’ha especialitzat en la protecció de basses d’aigua per a reg.

L’objectiu principal és reduir el creixement d’algues mitjançant un fort ombreig que pot ser de diverses capes de malles. També es vol reduir l’evaporació de l’aigua i mantenir neta la bassa de fulles i elements transportats pel vent. De passada, guanyem en seguretat per a persones i animals.

La cobertura es realitza gràcies a unes àncores perimetrals, a un cablejat sintètic que forma una quadrícula molt resistent i unes teles d’ombreig molt tècniques.

Àmbits de protecció

Fructicultura

Pomers/ Pereres

Els fruiters de llavor tenen una epidermis molt delicada.
Més info

Presseguers i similars

La protecció dels fruiters de pinyol es basa en sistemes antipedregada principalment.
Més info

Cirerers/
Pruners

Els cultius de cirerer i prunera són molt sensibles als agents atmosfèrics.
Més info

Kiwi

Disposem de materials adequats per a cada varietat.
Més info

Cítrics

Oferim cobertures amb la suficient resistència per suportar forts vents.
Més info

Fruits vermells

Els fruits vermells han de ser protegits de la calamarsada, del vent i de la pluja.
Més info

Fruita tropical

Disposem d'instal·lacions adaptades que permeten obtenir resultats dels diferents fruits tropicals a les zones triades.
Més info

Magraners

Per mantenir la qualitat, és necessària una protecció contra una calamarsada.
Més info

Figueres

Els alts rendiments obtinguts requereixen sistemes fàcils de collita.
Més info

Fruits secs

Proteccions antipedregada que eviten la seva caiguda abans d'hora.
Més info

Vinyes

Raïm de vinificació

Disposem d’un ampli catàleg de materials per protegir les seves vinyes.
Més info

Raïm de taula

Novafrut ha desenvolupat sistemes antipredregada que permet combinar amb diferents emparrats.
Més info

Horta

Horta en general

Cobertura amb xarxes antinsectes, amb un just grau d'ombreig.
Més info

Hivernacles

Un paravent lateral pot ajudar a mantenir l'estabilitat de l'hivernacle.
Més info

Cultius herbacis / Oleaginoses

Llúpol

Novafrut realitza emparrats molt tècnics, segurs i eficients.
Més info

Cànem

El cultiu del cànem requereix de proteccions davant de les adversitats climàtiques.
Més info

VIVERS / Ornamentals / Garden

VIVERS/
ornamentals/
gardens

Seguretat de conservar la seva inversió enfront de calamarsa, ventada...
Més info

Granges i piscifactories

Aus i cinegètica

Realitzem voladeres d'aus per a ramaders, particulars o per a ús cinegètic.
Més info

Bestiar

El bestiar a l'aire lliure requereix tancats adequats i espais ombrejats per descansar.
Més info

Cargols

Les granges de cargols desenvolupades per Novafrut es caracteritzen per evitar l'entrada d'ocells.
Més info

Indústries / Comerços

Indústries

Paravents per evitar l'efecte del vent sobre un estoc a l'aire lliure.
Més info