Tallavents i antiderives

Qualsevol activitat realitzada a l’exterior, sigui agrícola, comercial, industrial o pública, requereix de paravents a zones on els forts vents són una molèstia. Moltes de les instal·lacions de protecció superior (ombreigs, antipedregada, antinsectes, antipluja) requereixen també una protecció paravents lateral.

Els paravents realitzats per Novafrut són molt eficaços perquè actuen en els dos sentits, són flexibles, resistents i duradors en el temps. No requereixen cap manteniment durant molts anys. Amb les xarxes que fem servir, reduïm el règim turbulent del vent a un règim laminar i anul·lem els efectes dels cops d’aire. Ens adaptem a cada necessitat mitjançant diferents tipus de porositat de les teles.

La protecció efectiva d’un paravent depèn de la seva altura: protegim correctament una distància equivalent a 7-10 vegades la seva altura. Si tot i així és insuficient, podem repetir diversos paravents dins de la parcel·la per protegir totalment el cultiu.

Una instal·lació antideriva és idèntica a un paravent i es pot millorar utilitzant dues xarxes paral·leles per frenar completament la deriva d’un tractament fitosanitari. D’aquesta manera assegurem que mai no pugui ser afectada cap zona veïna al nostre cultiu.

Àmbits de protecció

Fructicultura

Pomers/ Pereres

Els fruiters de llavor tenen una epidermis molt delicada.
Més info

Presseguers i similars

La protecció dels fruiters de pinyol es basa en sistemes antipedregada principalment.
Més info

Cirerers/
Pruners

Els cultius de cirerer i prunera són molt sensibles als agents atmosfèrics.
Més info

Kiwi

Disposem de materials adequats per a cada varietat.
Més info

Cítrics

Oferim cobertures amb la suficient resistència per suportar forts vents.
Més info

Fruits vermells

Els fruits vermells han de ser protegits de la calamarsada, del vent i de la pluja.
Més info

Fruita tropical

Disposem d'instal·lacions adaptades que permeten obtenir resultats dels diferents fruits tropicals a les zones triades.
Més info

Magraners

Per mantenir la qualitat, és necessària una protecció contra una calamarsada.
Més info

Figueres

Els alts rendiments obtinguts requereixen sistemes fàcils de collita.
Més info

Fruits secs

Proteccions antipedregada que eviten la seva caiguda abans d'hora.
Més info

Vinya

Raïm de vinificació

Disposem d’un ampli catàleg de materials per protegir les seves vinyes.
Més info

Raïm de taula

Novafrut ha desenvolupat sistemes antipredregada que permet combinar amb diferents emparrats.
Més info

Horta

Horta en general

Cobertura amb xarxes antinsectes, amb un just grau d'ombreig.
Més info

Hivernacles

Un paravent lateral pot ajudar a mantenir l'estabilitat de l'hivernacle.
Més info

Cultius herbacis / Oleaginoses

Llúpol

Novafrut realitza emparrats molt tècnics, segurs i eficients.
Més info

Cànem

El cultiu del cànem requereix de proteccions davant de les adversitats climàtiques.
Més info

VIVERS / Ornamentals / Garden

VIVERS/
ornamentals/
gardens

Seguretat de conservar la seva inversió enfront de calamarsa, ventada...
Més info

Granges i piscifactories

Aus i cinegètica

Realitzem voladeres d'aus per a ramaders, particulars o per a ús cinegètic.
Més info

Bestiar

El bestiar a l'aire lliure requereix tancats adequats i espais ombrejats per descansar.
Més info

Piscifactories

Les nostres instal·lacions són segures i hermètiques. Amb accessos ràpids per als camions i per a les persones.
Més info

Cargols

Les granges de cargols desenvolupades per Novafrut es caracteritzen per evitar l'entrada d'ocells.
Més info

Indústries / Comerços

Indústries

Paravents per evitar l'efecte del vent sobre un estoc a l'aire lliure.
Més info

Hotels / Restaurants / Càmpings

Pel canal HORECA realitzem instal·lacions de protecció amb xarxes.
Més info

Agrivoltaica

Disposem de xarxes preparades per instal·lar-se als col·lectors pluvials.
Més info

Aparcaments

Campes de vehicles

Som especialistes en la protecció de campes de vehicles.
Més info

Caravanes

Novafrut ofereix una solució per donar valor afegit al seu negoci de pàrquing de caravanes.
Més info

Espais públics

Activitats públiques

Protegim contra el sol, el vent o de les pedregades.
Més info

Escoles

Proposem ombreigs per als patis d’escoles per a tot l’any.
Més info

Entitats esportives

Disposem de qualsevol xarxa esportiva i, si cal, realitzem el seu muntatge.
Més info

Platges

Totes les activitats que requereixin xarxes a platges tenen una solució en protecció.
Més info