Xarxes especials

Innovem amb xarxes especials per a tots els sectors. Des de bosses de malles especials per a pol·linització, xarxes per a la brutícia en col·lectors o xarxes anticaiguda per a persones o teles per evitar la caiguda de materials, entre d’altres. Demaneu el que necessiteu a les xarxes i us trobarem solució.

Àmbits de protecció

Cultius herbacis / Oleaginoses

Oleaginoses

Tenim els materials per a l'obtenció de llavors d'oleaginoses.
Més info

Indústries / Comerços

Col·lectors antipol·lució d'aigües pluvials

Disposem de xarxes preparades per instal·lar-se als col·lectors pluvials.
Més info

Seguretat anticaiguda

Disposem de teles i xarxes que serveixen per limitar l’alçada o impedir la caiguda.
Més info